Helyünk a nagyvilágban

3-as út tervezett körforgalmi csomópontja

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. megbízásából, a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. készíti a 3. sz. fkl. út - 3105 j. út körforgalmi csomópont terveit.

A mellékelt pdf a körforgalom forgalomtechnikai tervlapját tartalmazza. A project jelenleg túl van az engedélyezési fázison, a kivitelezési tervek elfogadásra várnak.

Mivel a beruházást a NIF finanszírozza, nagyközségünknek nem sok beleszólása van abba, hogy mikor kezdik el azt építeni: amint a Magyar Állam biztosítja rá a szükséges keretet. Jelen pillanatban, a legutolsó tájékoztatás szerint, jövő év (azaz 2012) tavaszán indulna el a beruházás.

A mellékelt pdf tervlapon, illetve tervrészleten (rákattintva nagyítható) jól látszik a körforgalom elrendezése, a buszmegállók, járdák, járdaszigetek, zebrák kialakítása.

Természetesen amint lesz újabb információm róla, ebben a hír-blokkban fogom azt megosztani a tisztelt lakossággal.

Benedek Miklós műszaki előadó

2011.10.14.

 


Elkészültek a kivitelezési tervek

A mai ködös, nyúlós, későőszi napon egy szép nagy csomagot hozott a postás a PARTNER Mérnökirodától, amiben a 3. sz. fkl. út körforgalmi csomópontjának komplett kivitelezési tervanyagát leltem. Ennél szebb mikulás ajándék már nem is jöhetett volna... :-)

Úgyhogy reménykedjünk...

Benedek Miklós
műszaki előadó

2011.11.29.

 


Pár szó még a tervekről

A kivitelezési terveket áttanulmányozva nem sok újdonsággal lettem gazdagabb, mint amit a projectről eddig is tudtam. Ami talán érdekli a lakosságot, az alábbiak lehetnek:

- a körforgalmat jelenleg keresztező vízvezeték(ek) és optikai kábel természetesen kiváltásra kerül a munkák megkezdése előtt
- a területről letermelt humuszos föld a körforgalom közelében kerül ideiglenesen deponiálásra, majd a nagy részét visszaépítik a csomópont rézsűibe, illetve magába a körforgalom közepén lévő virágágyba (a többit elszállítják)
- az elkezdett, vízművek előtt húzódó járda szervesen csatlakozni fog a körforgalom járdarendszeréhez, így ha minden kész lesz, elviekben a buszról leszálló utasok egy kivilágított, járdával ellátott szakaszon érhetik el a falu lakott részét
- a meglévő közvilágítási oszlopok sajnos nincsenek jó helyen, azokat is arrébb kell tenni
- a körforgalmat 4 ütemben fogják megépíteni, ami az útelzárások, forgalomkorlátozások szempontjából lehet fontos: minden egyes ütemben elkészül a kör egy-egy negyed cikkelye, és a hozzá tartozó két fél csatlakozó (egymásra merőleges) útszakasz

Természetesen, akit bővebben érdekel a téma, a komplett tervcsomagot megtekintheti a műszaki előadónál.

Az alábbiakban pedig megtekinthető/letölthető a részműveleti helyszínrajz is, pdf formátumban.

Benedek Miklós
2011.12.02.

 


 

 

Még sem lesz jövőre (2012-ben) körforgalmunk

Polgármester úr Bencsik János államtitkár úr hozzá írt válaszlevelére hivatkozva, a közmeghallgatáson említette azt a sajnálatos hírt, miszerint ugyan mindenki tisztában van vele, hogy mennyire fontos lenne a 3. sz. fkl. út bagi körforgalmi csomópontjának megépítése, de költségvetési okok miatt a beruházás indulása, előre láthatóan, 2013-ra csúszik át. Úgy látszik ígérgetésekkel már bőven el vagyunk látva, csak épp már a munkagépeket látnánk a csomópontnál?

A régi mondás itt is érvényes: a remény hal meg utoljára.

Benedek Miklós műszaki előadó

2011.12.19.

 


 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium levele körforgalom ügyben

Tóth Gábor polgármester úr minden létező fórumon próbál tájékozódni, érdeklődni a már igen csak időszerűvé vált 3-as úti körforgalommal kapcsolatban, próbálja politikai és személyes befolyását is latba vetni, hogy előremozdítsa ezt az igen sok embert érintő beruházást.

Az alábbi pdf-ben olvasható Dr. Völner Pál e témában született válaszlevele, ami - sajnos - egyenlőre nem sok jóval kecsegtet.

Körforgalom levél

 


 

 

LEGKÉSŐBB 2014 TAVASZÁN MEGKEZDŐDIK A KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE!

Az alább részleteiben is olvasható, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztályának közleménye alapján már idén tavasszal elkezdik építeni a régóta várt, és igen csak esedékes körforgalmat a 3-as út Aszód-Bag-Gödöllő-Domony csomópontban!

NFM közlemény

A holnapi nap tartanak egy részletes sajtótájékoztatót a minisztériumban, amire polgármester úr is hivatalos, így a hír akkor lesz száz százalékosan megerősítve.

Kérésünkre a körforgalom tervezője, a Partner Mérnökiroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c) részéről, Sipos Tamás tervező úr egy rövid, de annál látványosabb összeállítást készített a tervezett létesítményről. Következzen ez az összefoglaló:

- A Bag, 3. számú főút - 3105. j. út körforgalmú csomóponttá történő átépítés elnevezésű projekt a forgalombiztonságot növelő fejlesztési programok részeként lett kijelölve a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által 2008. április 8-án.

- A Partner Mérnöki Iroda Kft. a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. közbeszerzési eljárásán nyerte el a "Bag, 3. számú főút - 3105. j. út körforgalmú csomóponttá történő átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése" c. útépítési engedélyezési és kiviteli terv elkészítése megnevezésű tervezési feladatot (projekt azonosító: K003.11).

- Az építési engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közlekedési Alágazatok Főosztálya KA/169/5/2011 ügyiratszámú határozatában megadta.

- A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a körforgalmú csomópontra közútkezelői hozzájárulását megadta.

- A 3. sz. főút - 3105 j. ök. út - 21115 j. bekötő út csomópont jelenlegi kialakítása igen kedvezőtlen, jelentős forgalombiztonsági kockázatot hordoz, balesetveszélyes. A tervezett körforgalmú csomópont megoldást nyújt a meglévő csomópont forgalombiztonsági problémáira.

- A körforgalomhoz kapcsolódóan a 3105 j. ök. úti és 3. .sz. főúti buszmegállókhoz gyalogos kapcsolat, a körforgalomban közvilágítás is épül.

- A körforgalom középszigetére növénytelepítési terv is készült.

- A körforgalom építése kisajátítással jár, viszont az eddig nehézkesen megközelíthető környező mezőgazdasági ingatlanok szervizúttal, illetve behajtóval kerülnek feltárásra.

- A forgalombiztonság jelentős növelésének ára, hogy a körforgalmú csomópont építése (a meglévő közút magassági kialakításának és a körforgalom elhelyezésének műszaki követelményei miatt) jelentős földmunkával jár (közel 14.000 m3 földmű építés).

- A körforgalmú csomópont építésével az országos közút környezetében található közművek kiváltása is szükséges, melyek megtervezése megtörtént (víz, elektromos, távközlés).

- A körforgalom építése csak több ütemű forgalomkorlátozással megoldható, így az építés során építési forgalomra és lezárásokra kell számítani.

Körforgalom

Körforgalom

Körforgalom

Körforgalom

Benedek Miklós műszaki előadó

2014.01.06.

A sajtótájékoztató után immár biztos, hogy idén elkezdődik a körforgalom építése!
A hírt a rádió is bemondta, valamint a hvg.hu-n is olvasható egy rövid cikk:
http://hvg.hu/ingatlan/20140107_Korforgalom_lesz_a_bagi_csomopont

Körforgalom

 


 

Körforgalom lesz a bagi csomópont

Idén tavasszal elkezdődik a körforgalom építése!

Videó a mai sajtótájékoztatóról:

2014.01.07.

 


 

 

Valami elkezdődött...

Jelen pillanatban a végéhez közeledik a közbeszerzés, a kivitelező kiválasztása. Párhuzamosan pár hete folyik már a kisajátítási eljárás is. Reményeink szerint minden érintett földtulajdonos a hozzájárulását adja a munkák megkezdéséhez (a területére lépéshez), még ha esetleg a felajánlott vételi árat vitatja is. Ha az összes - a megbízott ügyvédi iroda által - kiküldött nyilatkozat visszaérkezik, június elején végre elkezdődhet a tényleges kivitelezési munka.

Mindenesetre az előkészítés már folyamatban van, az önkormányzat közhasznú dolgozói Rákóczi Péter segítségével a tulajdonunkban lévő árkot takarították ki, valamint a geodéziai kitűzés is megtörtént.

Körforgalom

Körforgalom

2014.04.16.

 

 


Július közepére csúszik a körforgalom elkezdése!

Ez a már nagyon régóta hiányolt, és 3 éve intenzíven előkészített beruházás - apró döccenéssel bár, de - végre a megvalósulás útjára lépett!

A körforgalom megépülésével a rendkívül balesetveszélyes csomópontban a balesetek száma remélhetőleg minimálisra csökken majd. A járdák, buszöblök, gyalogos átkelőhelyek és a közvilágítás kiépítésével a gyalogosok is biztonságosan, kulturált módon közelíthetik meg a csomópontot. A körforgalom térfigyelő kamerával történő ellátása mind a bűn-, mind a baleset-megelőzésben fontos szerepet kap. A körforgalom melletti mezőgazdasági területek a megközelítésüket segítő külön csatlakozó utakat kapnak (sárrázó).

A történet

1) 2014. január 7-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára, dr. Völner Pál sajtótájékoztatót tartott, ahol bejelentette, hogy az NFM hazai forrásból előteremti a bagi körforgalom megépítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

2) Még abban a hónapban a Bagi Polgármesteri Hivatal kiküldött egy levelet minden, a körforgalmi beruházásban érintett földtulajdonosnak, amiben arra kérte őket, hogy segítsék az állami felvásárlás gördülékeny lebonyolítását, hogy időben elkezdődhessen a beruházás.

3.) Az NFM egy független értékbecslőt kért fel az érintett földterületek vételi árának megállapítására.

4.) Az állam által megbízott Krivik Ügyvédi Iroda tavasszal postázta a tulajdonosoknak a vételár-ajánlatot, és a rálépési nyilatkozatot, hogy azt aláírva küldjék vissza részükre.

5.) A tulajdonosok 1/3-a nem volt elégedett az árral, sőt, azt megalázóan alacsonynak tartották, így vissza se küldték egyik nyilatkozatot sem. Sokan egyszerűen nem értették meg, hogy nem kell elfogadni, aláírni a felkínált árat, csak engedélyezniük kellett volna a területre való rálépést, hogy elkezdődhessen végre az építkezés, mert az állam a közérdek, közjó miatt így is, úgy is kisajátítja majd a földrészt. Az árról azután a beruházás fizikai elkezdése után is még egyeztethetnek, illetve - ha szükséges - bíróság előtt érvényesíthetik érdekeiket.

?Nagyon meglepődtem a megalázóan alacsony ár miatt, így nem küldtem vissza, mi értelme lett volna, ha visszaküldöm úgy, hogy kevés az ár.? ? nyilatkozta az egyik tulaj.

6.) A hivatal kiküldött egy újabb körlevelet a tulajdonosoknak, amiben leírták, hogy az áralkuban ők nem kompetensek, az árban az ügyvédi irodával kell megalkudni. A hivatal részéről az lenne a fontos, hogy a rálépési nyilatkozatot írják alá, hogy az építkezés, a földmunkák elkezdődhessenek.

Idézet a hivatal második leveléből: ?Amennyiben a felajánlott vételárat esetleg nem is fogadja el, kérjük, hogy a beruházás elindulását segítő területre lépéshez legyen szíves járuljon hozzá. Kérjük továbbá, hogy az ügyvédi irodának elküldött hozzájáruló nyilatkozatának másolatát részünkre eljuttatni szíveskedjen.?

Az állami értékbecslő 80-90 forintra értékelte a külterületi mezőgazdasági besorolású földterületet, és nagyvonalúan 110 Ft-ot ajánlott négyzetméteréért. Ezt az összeget nem fogadta el sok tulajdonos, volt, aki azzal az indokkal, hogy ?az már nem mezőgazdasági földterület, hanem belterület, aminek jóval nagyobb az ára?. (Még egyszer hangsúlyozzuk: a kérdéses terület külterület és mezőgazdasági besorolású, ráadásul az alatta lévő avar-kori falu miatt más célra használni nem is lehetne!)

Több érintettnek az volt a véleménye, hogy össze kellett volna hívni az összes tulajdonost (30 fő) a polgármesteri hivatalba, és személyesen ott megbeszélni az árat és a kisajátítás menetét. Ezzel csak az volt a probléma, hogy az árat nem a hivatal ajánlja fel, hanem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, így a Bagi Polgármesteri Hivatal nem is alkudozhatott volna érdemben semmiről, mert egyszerűen nem kompetens az ügyben.

A beruházás egyetlen akadálya immár csak az, hogy amíg az összes rálépési engedély nincs aláírva a tulajdonosok részéről, a tervezett június elsején nem kezdődhet el az építkezés, hanem meg kell várni a kisajátítási tárgyalás végét, és az ott születő határozatok jogerőre emelkedését. Erre várhatóan július közepén, harmadik harmadában kerül majd sor. Mivel nem kezdődik el az építkezés, ismét húzódik az ügy (másfél-két hónapot).

Egy szónak is száz a vége. A hivatal nem tud az áralkuban részt venni. Fontos lenne a rálépés engedélyezése a tulajdonosok részéről. A felajánlott vételárat nem kell elfogadnia a tulajdonosnak, arról később is megállapodhat, vagy pereskedhet a bíróságon. A kisajátítást az állam mindenképpen végre kell hogy hajtsa, hiszen a beruházás közérdek. Igazából pár ezer forintokon megy a huzavona, ami miatt a körforgalom építésének kezdete újabb hónapokat csúszik.

2014.05.29.
SZT

 

 


A biztonság temetése

 

Körforgalom

16 tulajdonos önös érdeke miatt bukhat a megnyert pályázat a bagi körforgalom megépítésénél. Vajon hány embernek kell megnyomorodnia vagy meghalnia még, hogy végre elkészülhessen a biztonságosabb körforgalom?!

Miért csúszik, esetleg miért marad el a felépítése?! Nézzük tehát az igazságot. 3735m2-re van szükség a körforgalom megépítéséhez. ebből 528 m2-t már adás-vétel útján sikerült megszerezni.
De! a fennmaradó 3207m2 16 tulajdonosa még ahhoz sem járult hozzá, hogy a kisajátítási eljárás ideje alatt rálépési engedélyt adjanak földjeikre, amely lehetővé tette volna az építkezés megkezdését, így a munkálatok augusztusra való befejezését is!
Miért is?! Gondolják el, egy-egy tulajdonosnak átlag 200 m2 területe érintett. Ezért az értékbecslő 110 Ft-ot ajánlott fel m2-ként, ami 22.000 Ft-ot jelent a 16 tulajdonosnak egyenként. Kérték őket, ha az árral nem értenének is egyet, engedjék meg az építkezés elkezdését, az árról majd a kisajátítási eljárás során alkudhatnak vagy pereskedhetnek.
Mégsem hajlottak a megegyezésre!!! Emiatt áll a kivitelező, csúszik a határidő, és az állam által erre elkülönített pénz is veszélybe került. Tehát 16 tulajdonos 352.000 Ft-ért vagy annak néhányszorosáért veszélyezteti több tízezer ember életét, akik nap mint nap arra közlekednek! Ráadásul a kisajátítandó területek a földrészek legszélén, a főutak mellett vannak, amelyeket már nem művelnek. Ezt a kitűzött karók alap­ján, bárki ellenőrizheti.
Érthetetlen számomra az ilyen hozzáállás! Csak remélni tudom, hogy mihamarább változás történik, és végre megépülhet az emberi életeket és tárgyi értékeket védő, oly sok település által áhítva vágyott körforgalom Bag és Aszód között. Úgy legyen!!!

Bagi Hírlap

2014.07.30.

 


 

 

Újra van remény?

Körforgalom

(Kattintásra nagyítás!)

 


 

 

...van:

A NIF Zrt. tájékoztatása szerint a közbeszerzésen nyertes kivitelező cég tegnap átvette a kivitelezési terveket, és ezzel hivatalosan is megkezdődhet végre a 3-s út körforgalmának kivitelezése!

Sajnos a kisajátítási eljárás lezárulta előtt a földjeikre rálépést nem engedélyező 16 ember ?jóvoltából? a munkákat nem tudták a tervezett június 1-i határidővel elkezdeni (és augusztus végére befejezni), így idén már csak a közmű-kiváltások készülhetnek el. Az amúgy is veszélyes csomópontban ugyanis az őszi-téli csúszós útviszonyok mellett nem lehet balesetmentesen elkeríteni az éppen épülő negyed körforgalmi köröket.

A számtalan érintett közmű kiváltása után a tényleges építési munkák, azaz a körforgalom fizikai megvalósítása 2015 tavaszán kezdődik el.

A munkálatok miatti forgalomkorlátozások, apróbb kellemetlenségekért minden arra közlekedőtől elnézést kérünk, és kérjük, hogy a csomópontot fokozott figyelemmel közelítsék meg!

2014.09.09.

 

 


 

 

Megtörtént a 3-as úti tervezett körforgalom munkaterületének átadása

A mai nap a NIF Zrt., az Ár-La Magyarország Kft. (a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező), a közműszolgáltatók és a Volánbusz képviselőinek jelenlétében, Bag Nagyközség Önkormányzatának polgármesteri hivatalában megtörtént a munkaterület hivatalos átadása!

A közműkiváltások még idén megtörténnek, jövő tavasszal pedig a tényleges építési munkák is elkezdődnek. A kivitelező tájékoztatása szerint egy-egy körnegyed építése kb. egy-egy hónapig fog tartani, így valamikor a 2015-ös nyár közepe felé lesz kész teljesen az új körforgalmunk. A körnegyedek építése közben mind a négy ági közlekedés biztosítva lesz, és a Volán járatai is meg tudnak majd állni a mostani, vagy ahhoz közel kijelölt (ideiglenes) megállóikban.

Úgy legyen!

2014.09.18.

 


 

Kezdődik a körforgalom építése - a várható forgalomkorlátozások

A kivitelezés a téli időszak végén, várhatóan 2015.03.16-án kezdődik.

A közbeszerzés nyertes ajánlattevője, az ÁR-LA Magyarország Kft. végzi a csomópont átépítését.

A munkák a jelenlegi útburkolat szélesítésével kezdődnek meg, majd a Domony fele vezető ág a kivitelezés végéig lezárásra kerül.

Az engedélyezett forgalomtechnikai terv alapján csak a Budapest-Aszód-Bag ágakban tudnak a forgalomnak irányonként egy-egy sávot biztosítani.

Az útépítés 3 forgalomtechnikai ütemben épül meg. Az ütemek egyenként kb. 1 hónapig lesznek fenntartva.

1. ütem
2. ütem
3. ütem

A teljes kivitelezést várhatóan 2015.06.26-án fejezik be.

2015.02.27.

 


 

Megkezdődött a 3-as főút bagi csomópontjának körforgalommá alakítása
Bag, 2015. március 9., hétfő (MTI)  ? Megkezdődtek a 3-as főút és a 3105-ös út kereszteződésének biztonságos körforgalommá alakítási munkálatai Bagnál - jelentette be a helyszínen Vécsey László (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője és Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) szóvivője hétfőn.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) megbízásából hazai forrásból megvalósuló NIF-beruházás nyáron fejeződik be, és nettó 365 millió forintba kerül.
Vécsey László rámutatott: a kereszteződés az ország első- és másodrendű útjainak egyik legveszélyesebb csomópontja, az elmúlt évtizedekben több súlyos és halálos baleset történt itt. Felidézte: a bagi csomópontban 2008 és 2012 között tíz személyi sérüléses baleset történt, ebből 2 halálos, 5 súlyos és 3 könnyű sérüléssel végződött.
A képviselő emlékeztetett rá: 2002-re már elkészültek az átépítési tervek, ezt követően azonban évekig nem történt semmi, majd a csomópont 2013 második felében felkerült a kormány prioritási listájára, 2014 év elején pedig kormányhatározat született a finanszírozásáról.
Loppert Dániel, a NIF kommunikációs vezetője elmondta: az új négyágú körforgalomban közvilágítást létesítenek, három buszmegálló-öblöt alakítanak ki és két helyen biztonságos gyalogos átkelőhely épül.
A közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk Gödöllő irányából Bag felé a jobb oldalon, illetve Aszód irányából Bag és Gödöllő irányában a jobb oldalon ? hívta fel a figyelmet, hozzátéve, várhatóan március végétől a Domony felé vezető ágat a vállalkozó lezárja, ezt a kivitelezés végéig nem lehet majd használni.
A beruházás kivitelezője az ÁR-LA Magyarország Kft.

A tényleges munka elkezdődött

Az alábbi képeken az I. ütem földmunkái, és a végleges körforgalmi csomópont szintkülönbségei láthatók.
A domonyi ág már lezárásra került.
Körforgalom Körforgalom

2015.04.21.

Az alábbi képekért köszönet Schneck Gábornak, az ÁR-LA Magyarország építésvezetőjének!
Körforgalom
Körforgalom
Körforgalom
Körforgalom
Körforgalom
 

Ütemterv szerint épül a bagi körforgalom

A Régió Plusz Televízió helyszíni riportja Vécsey László országgyűlési képviselővel.

2015.05.28.

 


 

Kevesebb, mint egy hónap, és elkészül a körforgalom

A munka a tervezett ütemben halad a 3-as úti körforgalomnál. A külső (gyalogos) korlátok már nagyrészt a helyükre kerültek, szinte teljesen kész a vízelvezetés, és a forgalmi sáv is a végső szélességben járható.

Nem utolsó sorban a domonyi ág útelzárása is megszűnt, így az erre haladóknak nem kell már kerülniük. Szintén eltűnt a fél sávos útelzárások miatti torlódás, a mai nap délután jó ütemben tudtunk átautózni a csomóponton.

Körforgalom
Körforgalom
Körforgalom
Körforgalom
Körforgalom

(Az utolsó kép kicsit ferde lett, de így jár, aki kocsiból fényképez... :) )

2015.07.07.

 Már három és fél éve "körözünk"

Mintha csak tegnap lett volna, pedig 2015.06.30-án került sor a 3-as úti körforgalom műszaki átadás-átvételére. Azóta minden évben az építkezésben részt vett szereplőkkel együtt megtartottuk a kötelező műszaki bejárást, és tavaly nyár végén a 3 éves garanciális időszak lezárása is megtörtént.

Azt hiszem mindenki egyetért vele, hogy valódi áldást jelentett községünknek, amikor végre megépült az oly régóta áhított körforgalom a 3-as fkl. út, domonyi és bagi elágazó csomópontjában. Sokkal biztonságosabb lett általa a közlekedés, a buszmegállók is kulturált módon, zebrákon és járdákon elérhetők, és azóta nem is történt itt komolyabb baleset. Néha ugyan előfordul, hogy egy figyelmetlenebb teherautó sofőr elnézi a sebességet, és az ívet, de a korábbi állapotokhoz képest ég és föld a különbség.

A gyalogosok a falu középpontjából "száraz lábbal", egy sokkal biztonságosabb járdán juthatnak el a körforgalom területére, és az itt lévő megállókhoz, illetve viszont, melynek csatlakozó szakaszát Önkormányzatunk önerőből készítette el, a szükséges világítással és átkelési ponttal együtt (köszönet érte a DAKÖV bagi vízmű szakemberei segítségéért). Sajnos a tervezett gyalogátkelőhely kialakításához, amit szintén a saját pénzünkből kellene megoldanunk, az előírások betartásával több, mint 10 millió forintra lenne szükség, amit nem tudtunk önállóan eddig kigazdálkodni.2019.02.04.
Benedek Miklós
műszaki ea.

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Palya Zoltán (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

 

Véletlen kép a galériából

templomi_kpek_61_20151015_1410122846.jpg
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Bővebb információ Ok Letiltom