Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Lakosok!

Bag Nagyközség Önkormányzata 2018. január 01-én a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00127 azonosítójú projekt támogatásával csatlakozott az elektronikus közigazgatási rendszer fejlesztését és kiterjesztését elősegítő kormányzati projekthez. A projekt keretén belül 2018. január 01-től kapcsolódtunk az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtunk az állampolgárok és a vállalkozások felé. Az önkormányzati hivatali portál felületen az alábbi ágazati ügyekben van lehetőség elektronikus ügy indítására:

• Adóügy;
• Általános vagy egyéb igazgatási ügyek;
• Anyakönyvi ügyek;
• Hagyaték;
• Ipar-kereskedelem;
• Szociális ügyek;
• Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek.

Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás (ügyfélkapu), ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. A papír formában beadható nyomtatványokat az oldalsó "Letölthető nyomtatványok" fülön találja meg.

 

A 2015. évi az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint:

9. § (1) Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

 •  a) az ügyfélként eljáró
 •  aa) gazdálkodó szervezet,
 •  ab) állam,
 •  ac) önkormányzat,
 •  ad) költségvetési szerv,
 •  ae) ügyész,
 •  af) jegyző,
 •  ag) köztestület,
 •  ah) az ac)–ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
 •  b) az ügyfél jogi képviselője.
 •  ...
 •  (3) Természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

 

Elektronikus ügyintézés

Önkormányzati Hivatali Portál - ELÜGY

Az Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY) természetes és jogi személyek számára biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget.
A Portál elérhető a következő linken: https://ohp.asp.lgov.hu
Az elektronikus ügyintézés elektronikus azonosításhoz (ügyfélkapu, cégkapu) kötött!

A felületen ki kell választani Bag Nagyközség Önkormányzatát, majd a következő funkciók vehetők igénybe:


Adóegyenleg lekérdezés: Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Ügyindítás: Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet! Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.
Amennyiben nem találnak az adott ügyhöz kapcsolódó strukturált űrlapot, az e-Papír szolgáltatáson keresztül tudnak ügyet indítani.
Az e-Papír szolgáltatás itt érhető el: https://epapir.gov.hu/

Böngészőprogram, internet hozzáférés
Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli és ingyenes.

Helyünk a nagyvilágban

Testvértelepüléseink

Falugondnok Facebook oldala

Falugondnok Facebook oldala

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Jamrik László (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

Véletlen kép a galériából

falukaracsony_2012_40_20121221_2009142354.jpg